t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

4.8.2. ODP - odbočný dílec pojistkový

Slouží pro odbočení z páteřního rozvodu pro proudy vyšší než zajišťují rozváděče RP. Je to v zásadě skříň s pevně namontovanými pojistkovými spodky SP2 pro pojistkové patrony do 350A.
Připevňují se pomocí upravených spojovacích třmenů v místě spojování rovných dílců (typu R). Připojení ODP na toto vedení se provádí pomocí lan, které jsou, stejně jako upravené třmeny, součástí dodávky tohoto dílce. Na užší straně je umístěn závěrný kryt (viz. dílec NK) pro zaústění kabelového vývodu.

Pojistkové patrony se předepisují samostatně.

Odbočný dílec pojistkový ODP

Nákres a schéma dílce ODP

Foto z čelní strany

Foto ze zadní strany

Nákres dílce ODP

4_8ODP.jpg

4_8ODP.jpg

 

Typ dílce

Hmotnost kg

proud

odbočení max.

ODP 51 - 250

20

250A

250A

ODP 5X - 315

20

315A

315A

ODP 5X - 400

21

400A

350A

ODP 5X - 500

22

500A

350A

ODP 52 - 700

23

700A

350A